Najniebezpieczniejszymi miejscami dla pieszych w Polsce są… przejścia dla pieszych!
Każdego dnia czytamy o potrąceniu pieszego na pasach.

Aż trudno uwierzyć, ale co najmniej połowa przypadków potrącenia pieszego zdarza się
w miejscu, gdzie teoretycznie powinien on być najbardziej bezpieczny.

Jak myślicie o jakich liczbach mówimy?

W całym 2018 roku na przejściach doszło do ponad 5,5 tysiąca zdarzeń z potrąceniem pieszych. Podsumowanie 2019 roku nie zapowiada znaczącej poprawy.

Statystyki pokazują, że najbardziej niebezpieczne są te przejścia, które wyznaczone są poza skrzyżowaniami. Bardzo często także bez sygnalizacji świetlnej. Ponad 3,7 tysiąca zdarzeń.

Brak sygnalizacji, roztargnienie, kaptur, słuchawki…

Nagłe wtargnięcie pieszego czy nieuwaga kierowcy?

Wiele powodów i wiele racji!

Jednak najczęściej odpowiedzialność zostaje po stronie kierowcy…

Przejście dla pieszych ma szczególne znaczenie w ruchu drogowym. Pieszy jest tu wyjątkowo uprzywilejowany. Aktualnie trwają prace nad rządowym projektem ws. pieszych i jak wynika
z zapowiedzi do końca marca 2020 ma zostać on przyjęty.

W wykazie prac nad nowelizacją Prawa o ruchu drogowym czytamy:

 „Celem ograniczenia ryzyka wypadku pieszego z pojazdem na przejściu dla pieszych, projekt ustawy zakłada zwiększenie zakresu ochrony pieszego w rejonie przejścia dla pieszych. Jednocześnie projektowana zmiana ustawy rozwiązuje problem braku jednoznaczności obecnych przepisów ze względu na ich dotychczasową lokalizację w różnych aktach prawnych, co pozwoli na zapewnienie większej przejrzystości przepisów oraz wyeliminowanie podnoszonych zastrzeżeń w odniesieniu do pierwszeństwa pieszego w sytuacjach związanych z przekroczeniem przez niego drogi w miejscach wyznaczonych do tego celu” 

Czyli co się tak naprawdę zmieni napiszemy zapewne w kwietniu br.

Nie mniej jednak:

PAMIĘTAJ!

Jeśli zbliżasz się do przejścia dla pieszych a tym bardziej jeśli warunki atmosferyczne są trudne, zdejmij nogę z gazu, zwolnij, włącz dodatkową czujność. Tam może być pieszy, którego nie widać, bo nie ma na sobie żadnego elementu odblaskowego.